கட்டுரை

 • ஒற்றுமையே உயர்வு - கட்டுரை

  ஒற்றுமையே உயர்வு – கட்டுரை

  ஒற்றுமையே உயர்வு – கட்டுரை ஒற்றுமையே உயர்வு அல்லது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்னும் தலைப்பின் கீழ் கட்டுரை எழுதுவது எப்படி என்று இப்போது பார்ப்போம். முன்னுரை:…

  Read More »
 • மொழிபெயர்ப்புக் கலை - கட்டுரை

  மொழிபெயர்ப்புக் கலை – கட்டுரை

  மொழிபெயர்ப்புக் கலை – கட்டுரை குறிப்புச்சட்டம் முன்னுரை தமிழ் இலக்கியவளம் பிறமொழிகளில் உள்ள இலக்கிய வளங்கள் கல்வி மொழி அறிவியல் கருத்துகள் பிறதுறைக் கருத்துகள் தமிழக்குச் செழுமை…

  Read More »
 • சாலை பாதுகாப்பு - கட்டுரை 

  சாலை பாதுகாப்பு – கட்டுரை 

  சாலை பாதுகாப்பு – கட்டுரை குறிப்புச்சட்டம்: முன்னுரை சாலை பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் சாலை விதிகள் இதர பாதுகாப்பு குறிப்புகள் சாலை பாதுகாப்பு உயிர் பாதுகாப்பு முடிவுரை. முன்னுரை:…

  Read More »
 • உழைப்பே உயர்வு - கட்டுரை ( 8th Tamil )

  உழைப்பே உயர்வு – கட்டுரை ( 8th Tamil )

  உழைப்பே உயர்வு – கட்டுரை ( 8th Tamil ) முன்னுரை: ஒருவரை வாழ்வில் உயர்த்துவது அவரது உழைப்பு தான். உழைப்பு தன்னையும் தன் நாட்டையும் உயர்த்தும்.…

  Read More »
 • புத்தகம் வாங்கி அனுப்புமாறு உறவினர் ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக.

  புத்தகம் வாங்கி அனுப்புமாறு உறவினர் ஒருவருக்குக் கடிதம் எழுதுக. தேதி 20-11-2022 அன்புள்ள மாமாவுக்கு , செழியன் எழுதும் கடிதம், நான் இங்கு நலமாக இருக்கிறேன். அம்மா,…

  Read More »
 • Velu Nachiyar katturai – வீர மங்கை வேலுநாச்சியார்

  வீர மங்கை வேலுநாச்சியார் :-  ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து பதினேழாம் நூற்றாண்டிலேயே போர்தொடுத்தவர் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஆவர் .தமிழகத்தின் சிவகங்கையின் அரசியான இவர் இந்திய வரலாற்றில் முதல் தற்கொலை…

  Read More »
 • சுற்றுப்புற தூய்மை – கட்டுரை

  சுற்றுப்புற தூய்மை கட்டுரை  மனித வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒன்று தூய்மையான சுற்றுப்புறமே ஆகும் ,எவரொருவர் தான் வாழும் இடமான இந்த பூமியின் தூய்மையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கு சிறுமுயற்சி…

  Read More »
Back to top button